Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

CÁO PHÓ Ông GIUSE NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô chịu chết và sống lại

Họ Lộ Đức & Gia đình

KÍNH BÁO

06-2019 Nguyễn Quốc Cường

Ông  GIUSE  NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

Sinh năm : 1971

Tại : HỐ NAI – BIÊN HÒA

Ngụ tại : TSĐ 06. Họ Lộ Đức.

Qua đời lúc : 15giờ00 ngày 12-01-2019.

Tại : Giáo Xứ Thánh Tâm

HƯỞNG DƯƠNG 48  tuổi

Thánh lễ an táng ngày : 15-01-2019.

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn GIUSE

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Tín Hữu Qua Đời CÁO PHÓ Ông GIUSE NGUYỄN QUỐC CƯỜNG