Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

CÁO PHÓ Ông GIUSE VŨ VĂN NGỌC

Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô chịu chết và sống lại

Họ Mông Triệu & Gia đình

KÍNH BÁO

52-2019 Vũ Văn Ngọc Hỏa táng

Ông  GIUSE  VŨ VĂN NGỌC

Sinh năm : 1967

Tại : KẺ SẶT – HỐ NAI

Ngụ tại : TSĐ 13. Họ Mông Triệu.

Qua đời lúc : 11giờ00 ngày 14-10-2019.

Tại : Giáo Xứ Thánh Tâm

HƯỞNG DƯƠNG 52  tuổi

Thánh lễ an táng ngày : 16-10-2019.

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn GIUSE

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Tín Hữu Qua Đời