Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi


Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

B1-12

Đaminh

Đỗ Bá Toàn

1908

17/11/1978

70

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

C4-39

Maria

Nguyễn Thị Ân

1928

17/11/2010

82

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

C4-40

Đaminh

Nguyễn Văn Tuấn

1964

17/11/2010

46

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

D3-06

Antôn M.

Trần Văn Gáo

1917

17/11/2001

84

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

F5-09

Giuse

Nguyễn Văn Linh

1997

17/11/1997

0

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

G5-23

Maria

Nguyễn Thị Huyền

1903

17/11/1969

66

*

Results 1 - 6 of 6

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Lễ Giỗ Trong Ngày