Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi


Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A10-08

Anna

Phạm Thị Biển

1925

18/01/2003

78

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A9-39

Maria

Quách Thị Nhuộm

1905

18/01/2002

97

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

B3-05

Đaminh

Nguyễn Thế Tình

1918

18/01/1992

74

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

G1-01

Maria

Nguyễn Thị Mùi

1894

18/01/1985

91

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

H1-85

Giuse

Đỗ Văn Hào

1954

18/01/1973

19

*

Results 1 - 5 of 5

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Lễ Giỗ Trong Ngày