Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi


Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A11-01

Maria

Nguyễn Thị Vở

1935

05/07/2005

70

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A2-30

Maria

Nguyễn Thị Ngọc (Út)

1936

05/07/1991

55

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A8-16

Maria

Ngô Thị Cung

1902

05/07/1998

96

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

B6-31

Phêrô

Bùi Ngọc Chiêu

1946

05/07/1989

43

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

B7-31

Maria

Trương Thị Nhung

1968

05/07/1972

4

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

D2-49

Vincentê

Nguyễn Thế Vũ

1962

05/07/2001

39

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

E10-07

Maria

Nguyễn Thị Huyền

1899

05/07/1980

81

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

E4-07

Maria

Nguyễn Thị Khiêm

1954

05/07/1980

26

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

E8-08

Maria Gor.

Nguyễn Vương Hạ Vân

1981

05/07/1981

0

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

H1-24

Phêrô

Bùi Văn Bình

1918

05/07/1966

48

*

Page 1 of 2 Results 1 - 10 of 11

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Lễ Giỗ Trong Ngày