Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi


Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A2-26

Anna

Nguyễn Thị Thập

1971

25/05/1991

20

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

B6-28

Đaminh

Đỗ Bá Sinh

1944

25/05/1989

45

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

C2-34

Maria

Vũ Thị Hạng

1924

25/05/2009

85

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

E13-19

Maria

Nguyễn Thị Hoạt

1879

25/05/1905

26

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

F12-19

Giuse

Nguyễn Quốc Trụ

1952

25/05/1955

3

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

F5a-06

Phaolô

Nguyễn Huy Vũ

1972

25/05/1905

-67

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

G5-28

Maria

Nguyễn Thị Huyền

1865

25/05/1905

40

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

G6-26

Maria

Nguyễn Thị A

1912

25/05/1905

-7

*

Results 1 - 8 of 8

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Lễ Giỗ Trong Ngày