Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi


Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A8-12

Anê

Cái Thị Nguồn

1915

03/04/1998

83

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

B2-08

Đaminh

Vũ Quốc Bảo

1976

03/04/1994

18

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

B7-25

Giuse

Trương Ngọc Hiển

1930

03/04/1991

61

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

C3-42

Giuse

Nguyễn Văn Hà

1952

03/04/2010

58

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

C5-14

Têrêsa

Phạm Thị Linh

1998

03/04/2011

13

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

D4-22

Đaminh

Nguyễn Đức Hữu

1933

03/04/2005

72

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

D5-34

Giuse

Bùi Sỹ Thiệp

1923

03/04/2006

83

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

E2-08

Maria

Phạm Nguyệt

1967

03/04/1967

0

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

F5-04

Đaminh

Đỗ Đức Thành

1960

03/04/1972

12

*

Results 1 - 9 of 9

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Lễ Giỗ Trong Ngày