Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi


Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

A11-36

Maria

Trần Thị Tạo

1916

19/09/2006

90

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

B8-04

Gioan B.

Nguyễn Chí Quang

1976

19/09/1995

19

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

E1-26

Maria

Nguyễn Thị Tử Thơ

1999

19/09/1999

0

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

G7-07

Giuse

Nguyễn Thanh Long

2012

19/09/2012

0

*

Results 1 - 4 of 4

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Lễ Giỗ Trong Ngày