Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi


Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

B1-26

Maria

Trương Thị Như

1954

16/01/1976

22

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

B2-26

Augustinô

Đào Anh Tám

1923

16/01/1995

72

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

C6-06

Giuse

Mai Huy Hiện

1953

16/01/2012

59

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

D1-12

Phaolô

Bùi Văn Thân

1920

16/01/1998

78

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

D3-40

Đaminh

Nguyễn Ngọc Thịnh

1996

16/01/2003

7

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

E8-03

Maria

Trần Thị Kim Thủy

1965

16/01/1979

14

*

Mã số Tên Thánh Họ và Tên Sinh năm Ngày Qua đời Hưởng Dương Hình ảnh

F12-20

Phêrô

Nguyễn Văn Trung

1887

16/01/1961

74

*

Results 1 - 7 of 7

Trang Chủ Tin Tức Tin Trong Xứ Lễ Giỗ Trong Ngày