Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Danh Sách Huynh Đoàn Giáo Dân ĐaMinh đương nhiệm

 HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐA MINH     
Stt Tên Thánh - Họ và tên Sinh ĐT bàn Đt di động Chức vụ Họ TSĐ
1 Maria Nguyễn Thị Dung 1955 3983 735 01283 241 220  Đoàn Trưởng Mông Triệu 3
2 Giacôbê Ngô Đình Cương 1947 3986 657 01678 053 711 Phó 1 Lộ Đức 5
3 Anphongsô Nguyễn Đình Hân 1951 3989 494 0915 425 917 TĐ BA. Fatima 6
4 Matthêu Vũ Thế Doanh 1956 3981 728 0946 733 734 Phụ trách Học tập Văn Côi 2
5 Têrêsa Nguyễn Thị Phương Hiến 1962 3989 062 01203 615 209 Thủ Quỹ Fatima 2
6 Têrêsa Nguyễn Thị Kim Loan 1965 3984 379   Thư ký Văn Côi 3
7 Maria Nguyễn Thị Hiếu 1966   0909 669 957 PT. Giới trẻ La Vang 17
Trang Chủ Huynh Đoàn Đa Minh