Kinh Thánh Trọn Bộ

Trang Chủ Kinh Thánh Thánh lễ mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô, bổn mạng ban Hành Giáo.