Kinh Thánh Trọn Bộ

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Rao Hôn phối : 03/05/2015

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

(55) Tuần rao : 03/05/2015 + 10/05/2015 + 17/05/2015

Anh               :Martinô Vũ Ngọc Thiên Phúc

Con Ông        : Vincentê Vũ Văn Vịnh

Và Bà            : Maria Nguyễn Thị Hồng  Liên

Ngụ Tại        : Gx. Ngọc Đồng-  Gp.Xuân Lộc

Trước ở        :                                  - Gp.

XIN KẾT HÔN VỚI

Chò                : Têrêsa Ngô Thị Thu Hằng

Con Ông        : Gioan Ngô Duy Việt

Và Bà            : Maria Mai Thị Kim Tuyến

Ngụ Tại         : TSĐ1/ Họ Lộ Đức   - Gp.

Trước ở         :                                  - Gp.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(56) Tuần rao : 03/05/2015 + 10/05/2015 + 17/05/2015

Anh               :Giuse Trần Quang Anh

Con Ông        : Phêrô Trần Quang Thái

Và Bà            : Maria Nguyễn Thị Nhàn

Ngụ Tại        : TSĐ13/ Họ Mông Triệu-  Gp.

Trước ở        :                                  - Gp.

XIN KẾT HÔN VỚI

Chò                : Nguyễn Thị Diễm (DT)

Con Ông        : Nguyễn Văn Phin

Và Bà            : Nguyễn Thị Gái

Ngụ Tại         : Tạm Trú Gx. Hà Nội         - Gp. Xuân Lộc

Trước ở         : Gx. Lộc Ninh           - Gp.

Trang Chủ Kinh Thánh Rao Hôn phối : 03/05/2015