Kinh Thánh Trọn Bộ

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

GTN- Đề cương ôn Thi Giáo Lý, Mừng Chúa Giáng Sinh

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

CÂU HỎI ÔN TẬP THI RUNG CHUÔNG VÀNG

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH - BỔN MẠNG GIỚI THIẾU NHI

CÂU HỎI VỀ GIÁNG SINH

1.     Hỏi : Hội Thánh đặt lễ Giáng Sinh vào đúng ngày 25-12, ngày người ngoại giáo cử hành lễ mừng Ánh sáng để công bố điều gì?

Thưa : Để công bố chính Đức Giêsu Kitô mới thực là Ánh sáng, là Mặt trời soi sáng thế gian.

2.     Hỏi : Vị thánh nào được xem như là Ông già Nôen?

Thưa : Thánh Nicolas.

3.     Hỏi : Nhân vật nào được Thánh Kinh nhắc đến nhiều trong Mùa Vọng như là người đi trước chuẩn bị cho Chúa đến?

Thưa : Là Thánh Gioan Tẩy Giả, được Thiên Chúa sai đi trước dọn đường cho Chúa Giêsu.

4.     Hỏi : Cha mẹ của ông Gioan Tẩy Giả là ai?

Thưa : Cha mẹ của ông Gioan Tẩy Giả là ông Dacaria và bà Êlisabét.

15.     Hỏi : Mùa Giáng Sinh bắt đầu từ lễ Chúa Giáng Sinh và kết thúc khi nào?

Thưa : Đến lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa.

6.     Hỏi : Mùa Giáng Sinh có đặc tính nào?

Thưa : Kính nhớ Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng Sinh và lần tỏ mình đầu tiên của Người.

7.     Hỏi : Nguồn gốc Lễ Giáng Sinh là lễ nào?

Thưa : Nguồn gốc lễ Giáng Sinh là lễ thờ thần mặt trời.

8.     Hỏi : Mùa Giáng Sinh còn được ghi dấu bằng những lễ nào khác?

Thưa :         - Một là lễ Kính Thánh Gia thất.

                   - Hai là lễ Maria Mẹ Thiên Chúa.

                   - Ba là lễ Hiển Linh.

9.     Hỏi : Vua Do thái thời Chúa Giêsu sinh ra là ai?

Thưa : Vua Do thái thời Chúa Giêsu sinh ra là vua Hêrôđê Cả (Mt 2,1-12)

10.          Hỏi : Hoàng đế Lamã thời Chúa Giêsu sinh ra là ai?

Thưa : Hoàng đế Lamã thời Chúa Giêsu sinh ra là hoàng đế Augúttô (Lc 2,1-20)

11.          Hỏi : Những người từ phương Đông đến thờ lạy Hài nhi Giêsu là ai?

Thưa : Những người từ phương Đông đến thờ lạy Hài nhi Giêsu là các nhà chiêm tinh (Mt 2,1-12)

12.          Hỏi : Dấu hiệu nào dẫn đường cho các nhà chiêm tinh đến thăm Hài Nhi?

Thưa : Một ngôi sao lạ xuất hiện tại phương Đông (Mt 2,1-12).

13.          Hỏi : Các nhà chiêm tinh dâng cho Chúa Hài Nhi những gì? (Mt 2,1-12)

Thưa : Các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi : Vàng, Nhũ Hương và Mộc Dược.

14.          Hỏi : Các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi vàng ám chỉ điều gì? (Mt 2,1-12)

Thưa : Ám chỉ Hài Nhi là Vua.

15.          Hỏi : Các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi nhũ hương ám chỉ điều gì? (Mt 2,1-12)

Thưa : Ám chỉ Hài Nhi là Thiên Chúa.

16.          Hỏi : Các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi mộc dược ám chỉ điều gì? (Mt 2,1-12)

Thưa : Ám chỉ Hài Nhi là con người.

17.          Hỏi : Nơi Hài nhi Giêsu sinh ra đâu?

Thưa : Nơi Hài nhi Giêsu sinh là Bêlem (Mt 2,1-12)

18.          Hỏi : “Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen – dân Ta, sẽ ra đời”. Lời ngôn sứ nào đã tiên báo?

Thưa : Lời ngôn sứ Mikha (Mt 2,1-12) (Mikha 5,1)

19.          Hỏi : “Emmanuen” có nghĩa là gì? (Mt 1,18-25)

Thưa : Là "Thiên Chúa ở cùng chúng ta"

20.          Hỏi : Ông bà ngoại của Chúa Giêsu là ai?

Thưa : Là ông Gioakim và bà Anna.

21.          Hỏi : Thiên Chúa đã tiếp xúc với thánh Giuse bằng cách nào?

Thưa : Thiên Chúa dùng các giấc mộng để tỏ ra ý định của Ngài.

22.          Hỏi : Sứ thần Gáprien nói với tư tế Dacaria về Gioan, con trẻ sẽ đầy thần khí và quyền năng của ai?

Thưa : Đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Êlia (Lc 1,5-25)

23.          Hỏi : Mẹ của thánh Gioan Tẩy giả tên là gì?

Thưa : Là bà Êlisabét (Lc 1,5-25)

43. Hỏi : Cha của thánh Gioan Tẩy giả tên là gì?

Thưa : Là ông Dacaria (Lc 1,5-25)

24.          Hỏi : Thánh Gioan lớn hơn Đức Giêsu bao nhiêu tháng?

Thưa : 6 tháng (Lc 1,26-38)

25.          Hỏi : Sứ thần đã truyền tin cho Đức Maria tên là gì?

Thưa : Sứ thần Gáprien (Lc 1,26-38)

26.          Hỏi : Sứ thần Gáprien đến với Đức Maria tại thành nào?

Thưa : Thành Nadarét (Lc 1,26-38)

27.          Hỏi : Tên mà sứ thần Gáprien báo cho Đức Maria biết con trẻ sẽ sinh ra là gì?

Thưa : Là Giêsu (Lc 1,26-38)

28.          Hỏi : Đức Giêsu sẽ thừa hưởng ngai vàng của ai?

Thưa : Của vua Đavít (Lc 1,26-38)

29.          Hỏi : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Lời chúc mừng Đức Maria này là của ai?

Thưa : Của Sứ thần Gáprien (Lc 1,26-38)

30.          Hỏi : “Người sẽ ngự xuống trên Đức Maria và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên Bà.” Người là ai?

Thưa : Là chính Chúa Thánh Thần (Lc 1,26-38)

31.          Hỏi : Người chị họ của Đức Maria tên là gì?

Thưa : Là Bà Êlisabét (Lc 1,9-45)

32.          Hỏi : Tên của đứa trẻ, con của tư tế Dacaria và bà Êlisabét là gì?

Thưa : Là Gioan (Lc 1,59-66)

33.          Hỏi : Sau khi sinh được bao ngày thì người ta đặt tên cho con trẻ?

Thưa : 8 ngày (Lc 1,59-66)

34.          Hỏi : Theo Thánh sử Mátthêu, Người sinh ra ông Giuse, chồng của bà Maria tên là gì?

Thưa : Ông Giacóp (Mt 1,1-17)

35.          Hỏi : Người đã thành hôn với Đức Maria tên là gì?

Thưa : Ông Giuse (Mt 1,1-17)

36.          Hỏi : “Emmanuen” được ngôn sứ nào tiên báo?

Thưa : Ngôn sứ Isaia (Mt 1,18-25)(Is7,14)

37.          Hỏi : Tổng trấn thời Chúa Giêsu sinh ra tên là gì?

Thưa : Tổng trấn Quiriniô (Lc 2,1-20)

38.          Hỏi : Với những người chăn chiên, sứ thần Chúa nói : “Hôm nay, một Đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành nào, Người là Đấng Kitô Đức Chúa.”

Thưa : Thành vua Đavít (Lc 2,1-20).

39.          Hỏi : Với những người chăn chiên, sứ thần Chúa nói : “Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người, anh em sẽ gặp thấy 1 trẻ sơ sinh bọc tả, nằm ở đâu?

Thưa : Nằm trong máng cỏ (Lc 2,1-20).

40.          Hỏi : Nữ ngôn sứ đã gặp Hài Nhi và 2 ông bà trong Đền Thờ Giêrusalem tên là gì?

Thưa : Bà Anna (Lc 2,36-38).

41.          Hỏi : Chi tộc của nữ ngôn sứ Anna, người đã gặp Hài Nhi Giêsu trong Đền Thờ là gì?

Thưa : Chi tộc Asê (Lc 2,36-38)

42.          Hỏi : Theo luật dạy rằng : “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo luật Chúa truyền, là 1 đôi chim gáy hay là gì?

Thưa : 1 cặp bồ câu non (Lc 2,23-24).

43.          Hỏi : Người đã tìm giết Hài Nhi Giêsu là ai?

Thưa : Vua Hêrôđê Cả (Mt 2,13-18).

44.          Hỏi : Đất nước nào Hài Nhi Giêsu cùng gia đình lánh nạn?

Thưa : Nước Ai Cập (Mt 2,13-18).

45.          Hỏi : “Ta gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập”. Đây là lời ngôn sứ nào?

Thưa : Đây là lời ngôn sứ Hôsê (11,1)(Mt 2,13-18)

46.          Hỏi : Người cai trị miền Giuđê sau khi vua Hêrôđê Cả băng hà là ai? (Mt 2,19-23)

Thưa : Vua Hêrôđê Áckhêlao (Mt 2,19-23)

47.          Hỏi : Thành mà gia đình thánh gia cư ngụ sau khi từ Ai cập trở về là thành nào?

Thưa : Thành Nadarét (Mt 2,19-23)

48.          Hỏi : Ông Giuse và bà Maria lạc mất Chúa Giêsu vào năm Người được bao nhiêu tuổi?

Thưa : Năm Chúa Giêsu lên 12 tuổi (Lc 2,41-50)

49.          Hỏi : Năm 12 tuổi, Đức Giêsu cùng với hai ông bà lên Đền Thờ Giêrusalem mừng lễ gì và 2 Ông bà đã lạc mất Người ở đó?

Thưa : Lễ Vượt Qua (Lc 2,41-45)

50.          Hỏi : Tại Đền Thờ, khi thấy Đức Giêsu ngồi giữa các bậc thầy, 2 ông bà sửng sốt. Song Đức Giêsu nói câu gì?

Thưa : “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha Con sao?” (Lc 2,41-50)

CÂU HỎI VỀ GIÁO XỨ

-         Ban trị sự Giới Thiếu Nhi hiện nay gồm:

1.     Trưởng giới: Anh Giuse Trần Viết Khoa

2.     Phó nội: Anh Vincentê Mai Xuân Sơn

3.     Phó ngoại: Anh Phêrô Nguyễn Quốc Khởi.

4.     Thư ký: Chị Maria Tạ Thị Mỹ Dung.

ð 2 ủy viên hỗ trợ BTS

5.     Anh Giuse Phạm Hoàng Hùng (phụ trách mảng kỹ thuật)

6.     Anh Phêrô Phan Quý Đan (Phụ trách mảng sinh hoạt)

-         Ban Điều hành Ngành Martin hiện nay gồm:

·        Trưởng Ngành: Giuse Đỗ Anh Tuấn

·        Phó Ngành: Anh Đaminh Vũ Duy Tân

·        Thư ký: Chị Têrêsa Nguyễn Ngọc Thảo Uyên

-         Ban Điều hành Ngành Phaolô hiện nay gồm:

·        Trưởng Ngành: Anh Phaolô Nguyễn Minh Hoàng

·        Phó Ngành: Chị Maria Đinh Thị Hồng Phúc

·        Thư ký: Anh Micae Lê Mạnh Thường Quân.

-         Ban Điều hành Ngành Têrêsa hiện nay gồm:

·        Trưởng Ngành: Giuse Phan Thế Dũng

·        Phó Ngành: Chị Maria Nguyễn Đỗ Thanh Trúc

·        Thư ký: Chị Anna Đinh Hoàng Kim Khánh

-         Ban Điều hành  Ngành Khai Tâm hiện nay gồm

·        Trưởng Ngành:  Cô Pêpêtua Đỗ Thy Nga

·        Phó Ngành: Cô Catarina Trần Thị Mai Hương (cô mai)

·        Thư ký: Cô Maria Trần Thị Khánh Hồng.

-         Giới Thiếu nhi mừng kính quan thầy:

·        02 ngày: Lễ Mình Máu & Lễ Giáng Sinh

vTừ khi thành lập đến nay, Giáo xứ đã trải qua:

11 đời Cha Chánh xứ

-         LM Giacôbê Đào Hữu Thọ (10/09/1954 – 18/09/1955)

-         LM Giêrônimô Phạm Quang Tự (18/09/1955 – 21/09/1965)

-         LM Giuse Nguyễn Văn Thông (23/09/1965 – 20/07/1967)

-         LM Đaminh Hoàng Bình Thuận (21/07/1967 – 14/04/1972)

-         LM Vincentê Mai Cao Hiển (16/04/1972 – 01/02/1973)

-         LM Giuse Maria Bùi Hiền Triết (17/02/1973 - 06/04/1986)

-         LM Giuse Hoàng Mạnh Hiền (06/04/1986 - 04/02/1990)

-         LM Angelô Nguyễn Văn Thụy (22/03/1990 – 13/10/1991)

-         LM Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Đạt (13/10/1991 - 16/07/2006)

-         LM Raphael Nguyễn Văn Chúc (17/07/2006 - 23/05/2012)

-         LM Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng (24/05/2012 - nay)

6 đời Cha phó

-         LM Giacôbê Phan Văn Đài (phó xứ thời cha Thọ)

-         LM Phêrô Nguyễn Văn Điệp (1967-1968)

-         LM Phêrô Nguyễn Doãn Quang (1970-1974)

-         Gioan Baotixita Nguyễn  Văn Sâm (                      )

-         LM Antôn Trần Bảo Toàn (24/11/2007 - 2012)

-         LM Giuse Mai Văn Điệp (2013 - nay)

vBan Hành Giáo hiện nay gồm:

-         Trưởng Ban: Ông Giuse Trần Quang Liêm

-         Phó Nội: Ông Tôma Trần Văn Thỏa

-         Phó Ngoại: Ông Giuse Trương Công Du

-         Thư Ký: Ông Phêrô Nguyễn Văn Ngữ

4 Ủy Viên:

-         UV tài sản & Bác ái xã hội: Ông Anphongsô Nguyễn Đình Hân.

-         UV Phụng vụ: Tôma Trần Văn Thỏa

-         UV truyền giáo: Ông  Giacôbê Ngô Đình Quyền

-         UV Giáo Lý: Ông Giuse Nguyễn Văn Đức

vHiện nay trong giáo xứ có 5 dòng tu: Gioan Thiên Chúa, Nữ tu Đa Minh, Đền Thánh Martin (dòng Đaminh), Dòng Đaminh Tam Hiệp, Dòng Thừa Sai Thánh Mẫu.

vTính đến ngày mừng Ngọc Khánh (60 năm) 10/09/2014, Giáo Xứ có:

-         81 tổ sống đạo (Fatima = 20, La Vang = 22, Mông Triệu = 20, Lộ Đức = 11, Văn Côi = 8)

-         3.696 sổ gia đình công giáo

-         14.253 nhân danh (người)

-         Quan thầy các Giáo Họ

-         Lộ Đức : 11/02 => Lễ Đức Mẹ Lộ Đức

-         Fatima: 13/05 => Đức Mẹ Hiện ra tại Fatima

-         Mông Triệu: 15/08 => Đức Mẹ hồn xác lên trời

-         La Vang: 17/09 => Đức Mẹ La Vang

-         Văn Côi: 07/10 => Đức Mẹ Mân Côi

GHI CHÚ: CÁC EM SẼ THI 02 VÒNG,

    - VÒNG 01 (THI TRẮC NGHIỆM) SẼ ĐƯỢC THI VÀO NGÀY CHÚA NHẬT 14/12/2014 (SAU THÁNH LỄ).

    - VÒNG 02 SẼ LỰA RA 100 EM XUẤT SẮC CỦA CẢ 3 NGÀNH (TÊRÊSA 34 EM, MARTIN 33 EM, PHAOLÔ 33 EM) THI RUNG CHUÔNG VÀNG VÀO LÚC 19 GIỜ 00,  THỨ NĂM - NGÀY 18/12/2014.

Trang Chủ Kinh Thánh GTN- Đề cương ôn Thi Giáo Lý, Mừng Chúa Giáng Sinh