Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 9 Quanh Năm: Dòng Tộc Vua Ðavít

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Chu-giai-tin-mung-Ga-1235-37

Dòng Tộc Vua Ðavít

(Mc 12, 35-37)

Theo phong tục vùng Trung Ðông, thật không thể nào tưởng tượng được một người cha có thể gọi con mình là chúa của tôi. Và chúng ta nhận thấy các luật sĩ trong đoạn Phúc Âm trên không thể trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu vì họ bị giới hạn trong lãnh vực tự nhiên, chỉ hiểu về Ðấng Thiên Sai là dòng tộc vua Ðavít mà thôi. Những người Kitô đầu tiên đọc đoạn Phúc Âm này đều hiểu dễ dàng câu trả lời cho vấn nạn. Làm sao vua Ðavít có thể gọi Ðấng Thiên Sai thuộc dòng tộc con cháu mình là Chúa mình cho được? Sự việc có thể được khi nhìn nhận Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Thiên Sai có hai nguồn gốc: Ngài là Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa, có nguồn gốc thần linh nhưng đồng thời đã nhập thể làm người trong dòng tộc vua Ðavít. Như là con người, Chúa Giêsu là con vua Ðavít, thuộc dòng tộc vua Ðavít; nhưng như là Thiên Chúa, Ðấng Thiên Sai là Thiên Chúa có trước vua Ðavít và đáng được vua Ðavít gọi là Chúa của mình.

Chúa Giêsu Kitô là Ðấng Thiên Sai, là Thiên Chúa thật và là con người thật. Ðó là sự thật, là câu trả lời cho vấn nạn, là đức tin của người Kitô đầu tiên và cũng là đức tin của mỗi người chúng ta hôm nay.

Trong đoạn Phúc Âm vừa đọc lại trên đây với vấn nạn đặt ra cho các luật sĩ, Chúa Giêsu muốn chứng minh hai điều:

- Các nhà thông luật Do Thái không phải là những vị lãnh đạo tôn giáo đích thực và cũng không thể biết được đúng thực thể Ðấng Thiên Sai là ai. Chỉ chính người trong cuộc, tức là Ðấng Thiên Sai mới có thể nói đúng về chính mình là ai.

- Chúa có hai nguồn gốc: là con người thật từ dòng tộc vua Ðavít; và là Thiên Chúa thật, Thiên Chúa nhập thể làm người.

Và khi sửa sai hình ảnh về Ðấng Thiên Sai, Ðấng không còn chỉ là một con người của dòng tộc vua Ðavít nữa, thì Chúa Giêsu cũng sửa sai được những quan niệm quá ư chính trị của người Do Thái về Ðấng Thiên Sai. Thật vậy, sau cuộc lưu đày bên Babylone trở về, những người Do Thái đang mong chờ một Ðấng Thiên Sai, con vua Ðavít, một vị lãnh đạo chính trị để thiết lập vinh quang và quyền lực của triều đại vua Ðavít và giải phóng dân khỏi cảnh bị đế quốc Rôma đô hộ. Mặc dù Chúa Giêsu không chối bỏ hoàn toàn tước hiệu của Kinh Thánh Cựu Ước gọi Chúa là con vua Ðavít, nhưng khi xác định thêm về chính mình như là Thiên Chúa, Chúa Giêsu mời gọi những kẻ tin nhận Ngài hãy vượt qua khỏi giới hạn của lãnh vực thuần tuý chính trị để bước vào trong lãnh vực đích thực của ơn cứu rỗi, của sự giải thoát khỏi tội lỗi để sống như những con cái Thiên Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Phải, con người phàm trần, dù thông thái đến đâu đi nữa, cũng không thể tự mình biết về Thiên Chúa, về Chúa Giêsu Kitô - Ðấng Cứu Thế nếu không có ơn trên soi sáng và nhờ qua mạc khải của chính Ðấng từ trên cao mà đến, từ Thiên Chúa mà đến. Thật đúng như lời thánh Gioan tông đồ đã nói trong phần nhập đề của sách Phúc Âm của ngài: "Không ai đã nhìn thấy được Thiên Chúa bao giờ. Nhưng Con Một Ngài là Thiên Chúa và là Ðấng hằng ở nơi cung lòng Thiên Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho ta biết mà thôi. Chúng ta hãy nâng tâm hồn lên để chúc tụng Chúa, chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến cứu rỗi chúng ta là Chúa Giêsu Kitô".

"Lạy Chúa, con vua Ðavít, xin thương xót con". Này đây, chúng con dâng lời chúc tụng Chúa trong vinh quang phục sinh và đang ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Chúa là ánh sáng, là đường, là sự thật và là sự sống của chúng con. Xin thương giúp chúng con tin nhận Chúa là Ðấng cứu rỗi và ban cho chúng con Thánh Thần Chúa để chúng con làm chứng cho Chúa trước mặt anh chị em.

Mỗi Ngày Một Tin Vui

Những Bài Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Trang Chủ Chia Sẻ Suy niệm lời Chúa Thứ Sáu sau Chúa Nhật 9 Quanh Năm: Dòng Tộc Vua Ðavít