Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Danh sách liên hệ Ban Điều Hành Giáo Xứ đương nhiệm

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Stt Tên thánh họ và tên Sinh ĐT Bàn ĐT Di động Chức vụ Họ TSĐ
1 Giuse Trần Quang Liêm 1962 3987 338 0937 197 370 Trưởng Ban Lộ Đức 2
2 Tôma Trần Văn Thỏa 1959 3981 899 0913 134 103 Phó Nội Văn Côi 4
3 Giuse Trương Công Du 1970 3986 103 0918 854 787 Phó Ngoại Lộ Đức 8
4 Phêrô Nguyễn Văn Ngữ 1954 3984 493 01234 609 424 Thư Ký Văn Côi 2
5 Giuse Nguyễn Văn Đức 1969 2221 275 0915 779 670 UV. Giáo lý  Fatima 13
6 Giacôbê Ngô Đình Quyền 1959 3985 554 01695 890 907 UV. Truyền giáo Lộ Đức 2
7 Anphongsô Nguyễn Đình Hân 1951 3989 494 0915 425 917 UV. Bác Ái Fatima 6
Trang Chủ Điều Hành Giáo Xứ Danh sách liên hệ Ban Điều Hành Giáo Xứ đương nhiệm