18 tháng 10: Thánh Luca

18 tháng 10: Thánh Luca

Thánh Luca là người viết phần lớn bộ sách Tân Ước, gồm quyển Phúc Âm thứ ba và Công Vụ Tông Ðồ. Tron...

Linh mục, người là ai?

Linh mục, người là ai?

Trong mắt mọi người, đặc biệt là những phụ nữ đạo đức, linh mục luôn ở một vị thế cao. Linh mục được...

Sai thợ ra gặt lúa (18.10.2016 – Thứ Ba, Thánh Luca, tác giả Sách Tin Mừng)

Sai thợ ra gặt lúa (18.10.2016 – Thứ Ba, Thánh Luca, tác giả Sách Tin Mừng)

Lời Chúa: Lc 10, 1-9.

1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai ngườ...

Những kho lớn hơn (17.10.2016 – Thứ hai Tuần 29 Thường niên)

Những kho lớn hơn (17.10.2016 – Thứ hai Tuần 29 Thường niên)

Lời Chúa : Lc 12, 13-21

Một hôm, có người trong đám đông nói với Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy ...

Tin Mới Nhất

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Rao Hôn Phối

Rao Hôn Phối : 29/11/2015

(176) Tuần rao : 29/11/2015 + 06/12/2015 + 13/12/2015

Anh                : Martinô Vũ Tha...

Trang Chủ