29 Tháng Chín: Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael

29 Tháng Chín: Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael

Các Thiên Thần là những thiên sứ của Chúa xuất hiện nhiều trong Thánh Kinh, nhưng chỉ có thiên thần ...

29 Tháng Chín: Người Ăn Cắp Cừu

29 Tháng Chín: Người Ăn Cắp Cừu

Tại một miền quê bên Mỹ, vào thời kỳ lập quốc. Có hai anh em nhà kia bị bắt quả tang đang ăn cắp cừu...

Các thiên thần của Thiên Chúa (29.9.2016 – Thứ Năm, Các Tổng lãnh thiên thần Micae, Gabrien, Raphaen)

Các thiên thần của Thiên Chúa (29.9.2016 – Thứ Năm, Các Tổng lãnh thiên thần Micae, Gabrien, Raphaen)

Lời Chúa : Ga 1, 47-51

47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đâ...

Giáo hội có sai lầm trong việc bổ nhiệm và thuyên chuyển các Giám mục trong Giáo Hội không?

Giáo hội có sai lầm trong việc bổ nhiệm và thuyên chuyển các Giám mục trong Giáo Hội không?

Hỏi: Có phải tất cả mọi việc tuyển chọn, bổ nhiệm và thuyên chuyển các Giám mục trong Giáo Hội đều là...

Tin Mới Nhất

Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Rao Hôn Phối

Rao Hôn Phối : 29/11/2015

(176) Tuần rao : 29/11/2015 + 06/12/2015 + 13/12/2015

Anh                : Martinô Vũ Tha...

Trang Chủ